Home
  • Home
  • Eix59
  • Un vessament accidental de clorur fèrric al riu Tenes queda en un ensurt

Un vessament accidental de clorur fèrric al riu Tenes queda en un ensurt

22 juny 2017 Eix59


Dimarts al migida es va produir un abocament accidental de clorur fèrric al riu Tenes des de la depuradora de Sant Feliu de Codines.  Un vessament que ha quedat en un ensurt, ja que la quantitat abocada ràpidament va ser absorbida pel mateix cabdal del riu i no va provocar danys ecològics ni medioambientals.

No obstant, el vessamentva ser molt visible  ja que el clorur fèrric en altes concentracions pot tenir efectes colorants sobre l’aigua, anant de tonalitats groguenques a vermelles.