Home

BAN d’alcaldia sobre les restriccions de mobilitat a les persones

15 març 2020 Eix59 Notícies


A partir d’aquest diumenge, s’ha declarat l’estat d’emergència. Una mesura que preveu noves restriccions. El BAN de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines emès aquest diumenge per l’alcalde Pere Pladevall recull els únics supòsits en què es pot sortir de casa. Us les resumim a continuació i us adjuntem el document.

Restriccions mobilitat

Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
 3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
 4. Tornar al lloc de residència habitual.
 5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres
 7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Mesures de restricció d’activitats comercials

L’activitat comercial queda restringida de la següent manera:

 1. Es suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels locals o establiments de:
  1. Alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat.
  1. Farmacèutics, mèdics, òptiques y productes ortopèdics.
  1. Productes higiènics.
  1. Perruqueries.
  1. Premsa y papereria.
  1. Combustible per l’automoció.
  1. Estancs
  1. Equips tecnològics i de telecomunicacions
  1. Aliments per animals de companyia
  1. Comerç per internet, telefònic o correspondència.
  1. Tintoreries i bugaderies
 2. Es suspèn qualsevol altre activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.
 3. La permanència als establiments que poden estar oberts serà l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin adquirir aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum dels productes en els establiments.

En qualsevol cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distancia de seguretat de 1,5m per evitar contagis.

 • Es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
 • Es suspenen les berbenes, desfilades i festes populars.